Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức Đại hội Quân nhân, nhiệm kỳ 2023 - 2025

Chiều ngày 31/10/2023, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đồng chí Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách, TCCT; đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, TCCT; đại biểu Cục Chính trị, TCCT; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Chính sách.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Quang Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cục Chính sách, nhiệm kỳ 2021 - 2023 đánh giá, nhiệm kỳ qua, Hội đồng Quân nhân Cục đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Thủ trưởng Cục và tình hình nhiệm vụ của từng phòng, ban; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan; phát huy quyền làm chủ của mọi quân nhân trên cả 3 mặt: dân chủ về quân sự - chuyên môn, chính trị và kinh tế - đời sống. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong cơ quan; góp phần quan trọng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương quân đội; tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong điều kiện mới.

Cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban trong Cục đã thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác bảo đảm hậu cần, chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng; chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp… hằng năm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; thực hiện tốt công khai, dân chủ, đúng quy định trong nhận xét, đánh giá, đề nghị, đề bạt quân hàm, nâng lương cho cán bộ, nhân viên; không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo, cơ quan ổn định về chính trị. Cán bộ, nhân viên cơ quan yên tâm công tác, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; không có trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chất lượng công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị chuyển biến tiến bộ. Toàn Cục luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách và đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách bỏ phiếu bầu Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2023 - 2025

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội đồng Quân nhân Cục Chính sách, TCCT tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xác định tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc ba nội dung dân chủ; quan tâm hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của quân nhân trong cơ quan; xây dựng chương trình hành động phù hợp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cục vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Trợ lý Phòng Nghiên cứu tổng hợp,Cục Chính sách phát biểu ý kiến tại đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ qua; đưa ra một số giải pháp để thực hiện hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quân nhân trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách chúc mừng Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ 2023 - 2025

Đại hội đã bầu Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 05 đồng chí; bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch với số phiếu tín nhiệm cao./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1315 Cập nhật lúc: 06/11/2023 14:38
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 241

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17888299