Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Cục Chính sách

Chiều ngày 10/6/2021, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

             Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách đã báo cáo với đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích Cục Chính sách và ngành Chính sách Quân đội đạt được trong những năm qua, đặc biệt là những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Chính sách đã thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của Quân đội, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, kịp thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành và triển khai thực hiện tốt nhiều chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, nổi bật là: Đã nghiên cứu, đề xuất, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách đối với lực lượng tại ngũ, chính sách đối với lực lượng mới và lực lượng đặc thù; chính sách đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trong tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống dịch Covid-19; chính sách đối với người có công, người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết chính sách tồn đọng sau các cuộc chiến tranh và các chính sách xã hội trong Quân đội. Các hoạt động nghiên cứu, tham mưu đề xuất, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác chính sách trong toàn quân có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; tổ chức, biên chế của Cục Chính sách có sự phát triển; điều kiện làm việc được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Các chế độ, chính sách đã ban hành và được triển khai thực hiện tốt có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ở Trung ương, địa phương, đối tượng chính sách và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ tại ngũ và đối tượng chính sách hậu phương quân đội, tạo động lực xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, tâm huyết của ngành Chính sách Quân đội; sự đoàn kết, thống nhất cao của cấp uỷ, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên Cục Chính sách những năm qua. Với thành tích đã đạt được, Cục Chính sách 5 năm liền từ 2016 đến năm 2020 được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Cục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2020 được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng Cờ vì bộ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính sách và ngành Chính sách Quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bám sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách, nhất là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chính sách xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội; công tác Đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ… trong tình hình mới. Chủ động rà soát, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2021 và các năm tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, các đơn vị, địa phương, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm cho các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực, sức mạnh trong xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Cục Chính sách tiếp tục coi trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách có phẩm chất, năng lực tốt, đội ngũ kế cận, kế tiếp có chiều sâu, vững chắc; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, chỉ huy Cục và các phòng, ban; nêu cao trách nhiệm chính trị, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và Nhân dân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác, giữ vững nguyên tắc trong mọi hoạt động; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhân dịp này, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chuyển lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 11910 Cập nhật lúc: 17/06/2021 9:02
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 200

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18498997