Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tập huấn nghiệp vụ công tác Chính sách năm 2022

Trong hai ngày 06 và 07/12/2022, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Chính sách năm 2022 cho hơn 170 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng chí Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo khai mạc.

Đồng chí Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị Tập huấn

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Thiếu tướng Trương Thiên Tô cho biết: Thời gian qua, ngành Chính sách luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của LLVT Quân khu và đối tượng chính sách đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, hậu phương Quân đội. Nhất là chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ, lực lượng mới, làm nhiệm vụ đặc thù; chính sách đối với người có công với cách mạng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giải quyết tồn đọng chính sách sau các cuộc chiến tranh được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

C:\Users\Admin\Desktop\Quân khu 5 tập huấn\4.jpg

Các đại biểu tham dự buổi khai mạc hội nghị Tập huấn

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu lớp tập huấn cần tập trung thống nhất, triển khai thực hiện tốt về chế độ phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo… Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Quá trình thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ quan Chính sách các cấp vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách ở các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn sâu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

C:\Users\Admin\Desktop\Quân khu 5 tập huấn\5.jpg

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Để Hội nghị tập huấn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đồng chí Thiếu tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Ban Tổ chức lớp tập huấn điều hành thực hiện chương trình nghiêm túc, khoa học. Các đồng chí trong Tổ giáo viên truyền đạt các nội dung phải thiết thực, cụ thể; gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng những vấn đề mới; bám sát các công việc đang được triển khai, những vấn đề cần phải thống nhất trong nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện chính sách. Cán bộ tham gia tập huấn tập trung học tập, nghiên cứu, tiếp thu, nắm vững những nội dung cơ bản, đóng góp đề xuất và trao đổi những kinh nghiệm hay trong tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện; liên hệ và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình,  bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1995 Cập nhật lúc: 15/12/2022 9:34
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 123

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17289046