Lời giới thiệu

LỜI GIỚI THIỆU

Về “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội”

 

Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban Biên tập - điều hành trân trọng kính chào độc giả của “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội”.

Thực hiện Quyết định số 1605/2010/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2010 – 2015, ngày 26/10/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4049/QĐ-BQP về việc phê duyệt Dự án Xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật CNTT và hệ thống thông tin về liệt sỹ, thương bệnh binh, trong đó, có nội dung xây dựng  “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội”; giao Cục Chính sách/TCCT chủ trì thực hiện. Đến nay, “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” đã hoàn thành và được phép đưa vào hoạt động.

Mục đích hoạt động của “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” là nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động Công tác chính sách trong toàn quân; thực hiện từng bước các dịch vụ hành chính công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; thông tin kịp thời hơn về lĩnh vực Công tác chính sách. Đồng thời, đây là trang tin điện tử của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia, là một trong những địa chỉ tiếp nhận, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Ban chỉ đạo Quốc gia 1237.

Cùng với mục đích nêu trên, “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” thông qua việc liên kết, tích hợp với các nguồn thông tin, các cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước, các cơ quan, đơn vị Quân đội và trong hệ thống Ngành Chính sách quân đội, góp phần hiện đại hoá công tác ngành; phục vụ tốt hơn cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành về Công tác chính sách, đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đối tượng chính sách.

“Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” là kênh cung cấp thông tin chính thống của Cục Chính sách trên Internet và mạng nội bộ Quân đội về các mặt hoạt động Công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đối tượng chính sách. Nội dung chủ yếu đăng tải trên cổng thông tin điện tử, gồm: Hệ thống các văn bản về chế độ, chính sách hiện hành; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Cựu chiến binh cung cấp qua giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh, báo cáo của các đơn vị và lưu trữ tại Cục Chính sách; hệ thống các văn bản, thông tin trao đổi về nghiệp vụ Công tác chính sách; tin hoạt động về Công tác chính sách, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, người tham gia kháng chiến...

Mặc dù đã rất cố gắng và nỗ lực, song đây là công việc mới, kinh nghiệm, khả năng và nguồn nhân lực trong giai đoạn đầu còn gặp những khó khăn; nội dung và kết quả đạt được mới là bước đầu, cần phải tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính sách và Ban Biên tập - điều hành trân trọng cảm ơn Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã quan tâm chỉ đạo; cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ Cục Chính sách triển khai xây dựng, hoàn thiện bước đầu và đưa vào hoạt động “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội”.

Rất mong được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và nhân dân cho ý kiến tham gia, phản hồi, để “Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội” tiếp tục được hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả. Trân trọng cảm ơn! 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH/TCCT

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP-ĐIỀU HÀNH

                                     Thiếu tướng, TS. Trần Văn Minh                                     

 


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 22124 Cập nhật lúc: 13/08/2020 14:54
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 130

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17888799