Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Cục Chính sách, Ngành Chính sách Quân đội (26/02/1947 - 26/02/2022)

Sáng ngày 24/02/2022, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Cục Chính sách, Ngành Chính sách Quân đội (26/02/1947 - 26/02/2022).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Cục Chính sách

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Cục Chính sách và phát biểu chúc mừng, chỉ đạo.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Thủ trưởng các Tổng cục và một số cơ quan chức năng thuộc Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại biểu Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chúc mừng và chỉ đạo

        Trong Diễn văn kỷ niệm, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách đã nêu bật những đóng góp to lớn của Ngành Chính sách Quân đội nói chung và Cục Chính sách nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách đọc diễn văn kỷ niệm

Đồng chí nêu rõ: Sự hình thành, phát triển của Ngành Chính sách Quân đội và công tác chính sách trong Quân đội gắn liền với sự ra đời, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngày 26/02/1947, Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục và Ban Thương binh ở các khu được thành lập. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời về mặt tổ chức của Cục Chính sách và ngành Chính sách Quân đội - cơ quan tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thương binh - liệt sĩ và công tác chính sách đầu tiên trong cả nước. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, công tác, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; thường xuyên, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; bám sát hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, Cục Chính sách và ngành Chính sách Quân đội đã không ngừng trưởng thành, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; xây đắp nên truyền thống quý báu “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Nổi bật là:

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Ngành Chính sách Quân đội đã đề xuất và thực hiện có hiệu quả phong trào đưa thương binh về làng, mở ra hướng mới về chăm sóc thương binh trong điều kiện đất nước, Quân đội còn nhiều khó khăn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã tham mưu, làm tốt công tác động viên, khen thưởng chiến trường, đẩy mạnh phong trào thi đua giết giặc lập công; tổ chức cứu chữa, chăm sóc, điều dưỡng thương binh chu đáo, kịp thời. Đất nước thống nhất, đã tham mưu, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở các chiến trường trở về; phối hợp tổ chức nuôi dưỡng, cứu chữa hàng vạn thương binh, bệnh binh từ các chiến trường chở ra; đề xuất ban hành và thực hiện nhiều chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ tại ngũ, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia đáp ứng yêu cầu kịp thời nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Những năm gần đây, Cục Chính sách và Ngành Chính sách Quân đội quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời nghiên cứu, đề xuất đồng bộ, toàn diện các chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp lớn về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nghiên cứu, đề xuất ban hành và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia các kháng chiến chống thực dân, đế quốc, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội được cụ thể hóa, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả; bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và yêu cầu phát triển của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, có 05 tập thể, 03 cá nhân trong Ngành Chính sách Quân đội được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Cục Chính sách được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới, cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, đồng chí Đại tướng Lương Cường chúc mừng, ghi nhận, đánh giá tinh thần “Đoàn kết, tận tụy. chủ động, sáng tạo, chu đáo, nghĩa tình” và những thành tích của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách và ngành Chính sách Quân đội đã đạt được trong 75 năm qua. Thời gian tới, nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, là tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng với yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đồng chí Đại tướng Lương Cường yêu cầu ngành Chính sách Quân đội nói chung và Cục Chính sách nói riêng tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác chính sách; truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm; năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Thường xuyên nắm vững tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội; chủ động bám sát thực tiễn, tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách trong thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh… Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội; cán bộ quân đội nghỉ hưu; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo sức lan toả trong toàn quân và xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo… đáp ứng thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 7047 Cập nhật lúc: 10/03/2022 8:36
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 228

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18499145