THÔNG TIN VỀ NƠI ĐÃ CHÔN CẤT LIỆT SĨ TRONG CHIẾN TRANH
(Ngoài các nghĩa trang liệt sĩ hiện nay)
Thông tin về người cung cấp
* Họ và tên (chữ in hoa)
Năm sinh
* Quê quán
* Nơi ở hiện nay
* Điện thoại liên hệ
Bản thân là
Quan hệ với liệt sĩ
Cấp bậc, chức vụ hoặc nơi công tác khi biết thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ
Thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ
Họ tên liệt sĩ (chữ in hoa)
Năm sinh
Quê quán
Cấp bậc khi hi sinh
Chức vụ khi hi sinh
Đơn vị khi hi sinh (c,d,e,f)
Thời gian hi sinh
Nơi chôn cất
(Xã, huyện, tỉnh)
Toạ độ
Đặc điểm
Lý do biết phần mộ liệt sĩ
Thông tin khác
Thông tin người cùng biết vị trí chôn cất liệt sĩ
Kiến nghị, đề xuất của người cung cấp
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 503

17/05/2023 0:01


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 103

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 13120979