Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu tổ chức Hội nghị xây dựng các bảng lương mới và chế độ phụ cấp đặc thù của lực lượng vũ trang

Ngày 05/3/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu tổ chức Hội nghị xây dựng các bảng lương mới và chế độ phụ cấp đặc thù của lực lượng vũ trang. Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu.

Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu; đại biểu một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất quan điểm xây dựng các bảng lương của lực lượng vũ trang phải phù hợp với tổ chức, biên chế và tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang. Tiền lương phải gắn theo vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong lực lượng vũ trang. Cải cách chính sách phải gắn với việc thúc đẩy cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, gắn với vị trí công tác, thể hiện được thứ bậc trong lãnh đạo, chỉ huy và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật của chức vụ, chức danh đảm nhiệm; giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang.

Các đại biểu cũng thống nhất nguyên tắc xây dựng bảng lương sĩ quan theo 2 thành tố: Lương chức vụ (hoặc lương chức danh) và lương quân hàm, cấp hàm. Trong đó, lương chức vụ (hoặc lương chức danh) được xác định theo nhóm trên cơ sở các chức vụ, chức danh cơ bản, các bậc chức vụ, chức danh tương đương. Lương quân hàm, cấp hàm được xây dựng theo cấp bậc quân hàm, cấp hàm quy định trong Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu phát biểu tại Hội nghị

            Xây dựng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật, công nhân quốc phòng, công nhân Công an trên cơ sở vị trí nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, yêu cầu trình độ của vị trí đảm nhiệm và chức vụ chỉ huy, lãnh đạo, quản lý. Đảm bảo thống nhất về mức lương được hưởng ở các chức vụ tương đương giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an… Xây dựng bảng lương mới bảo đảm thuận lợi cho chuyển xếp lương cũ sang lương mới, mức lương mới không thấp hơn mức lương cũ...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản và đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cùng thống nhất đánh giá cao nỗ lực của tổ biên tập trong nghiên cứu, xây dựng bảng lương và phụ cấp đặc thù của lực lượng vũ trang, vừa có tính kế thừa, phát huy ưu điểm, khắc phục được những khó khăn, bất cập của bảng lương hiện nay; đảm bảo mối tương quan hợp lý giữa tiền lương của các đối tượng trong lực lượng vũ trang với cán bộ, công chức hành chính Nhà nước và giữa các đối tượng trong lực lượng vũ trang. Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, trên cơ sở mức lương và phụ cấp không thấp hơn mức hiện nay, để tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1580 Cập nhật lúc: 08/03/2024 9:07
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 253

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17888490