Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
41 Nguyễn Văn Bạch Lan Mẫu- Lục Nam- Bắc Giang 1973 Tây Nguyên Lê Văn Thông
42 Ngô Văn Đồng Hiệp Hòa- Bắc Giang 1967 Dốc con mèo- Quảng Trị- Thừa Thiên Dốc con mèo Tạ Xuân Thật
43 Nguyễn Như Ngừ Tam Sơn- Tiên Sơn- Hòa Bình 1968 Dốc con mèo- Quảng Trị- Thừa Thiên Dốc Con Mèo Tạ Xuân Thật
44 Nguyễn Khắc Rồi Tam Sơn- Tiên Sơn- Hòa Bình 1968 A Sầu- A Lưới A Sầu- A Lưới Tạ Xuân Thật
45 Trần Văn Viện Tam Sơn- Tiên Sơn- Hòa Bình 1968 Quảng Trị- Thừa Thiên A Sầu- A Lưới Tạ Xuân Thật
46 Trần Văn Quý Đại Đồng- Yên Dũng- Bắc Giang 1973 Điện Bàn- Quảng Nam Điện Bàn Đỗ Văn Bé
47 Nguyễn Văn Nhượng Cương Sơn- Lục Nam 1976 Công tác TX Long Khánh Hoàng Văn Thọ
48 Nguyễn Văn Ban Trường Sơn- Lục Nam 1972 B5 Quảng Trị Nghĩa trang đường 9 Nguyễn Văn Vụ
49 Trần Văn Thái Đồi Ngô- Lục Nam- Bắc Giang 1972 Đại Lộc- Quảng nam Đại Lộc- Quảng Nam Nguyễn Văn Chu
50 Nguyễn Văn Mùi Hà Tây 1979 Cao Lộc- Lạng Sơn Cao Lộc- Lạng Sơn Vũ Trí Bính
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 548

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16831723