Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
11 Nguyễn Văn Diễn Thái Bình 1971 Đồi hai Giỏi- Quảng Trị Đồi Hai Giỏi- Quảng trị Ngò Xuân Đại
12 Nguyễn Văn Truyền Gia Lương- Bắc Ninh 1971 Đồi Hai Giỏi- Quảng Trị Đồi hai Giỏi- Quảng Trị Ngò Xuân Đại
13 Nguyễn Văn Tủi Nam Hà 1972 Sáu Cầu- Căm Pu Chia Ngay Chân cầu Sáu cầu Lâm Mạnh Hùng
14 Nguyễn Văn Sơn An Thượng- Yên Thế- Bắc Giang 1971 Hạ Lào Lào Trần Kế Nghiệp
15 Hoàng Văn Tiêu Hoàng Hóa- Thanh Hóa 1972 Hương Hóa- Quảng Trị Binh trạm 27- Đoàn 559- Hương Hóa- Quảng Trị Nguyễn Trọng Tuân
16 Ngô Hoàng Điệp Cà Mau 1974 Hậu Giang Hậu Giang Nguyễn Ngọc Lanh
17 Lê Minh Tiến Phú Quốc- Kiên Giang 1974 Hậu Giang Hậu Giang Nguyễn Ngọc Lanh
18 Nguyễn Văn Tuấn Đồng Việt- Yên Dũng- bắc Giang 1974 Đại An- Trà Vinh Đại An- Trà Vinh Nguyễn Ngọc Lanh
19 Phạm Văn Chừ Đức Giang- Yên Dung- Bắc Giang 1974 Long Khánh- Cửu Long Long Khánh- Cửu Long Nguyễn Ngọc Lanh
20 Nguyễn Văn Thuyết Hải Dương 1968 Mậu thân 1968 Trung lào Trần Đức Oánh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 189

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18499635