Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
31 Nguyễn Văn Đông Yên Lư- Yên Dũng Bắc Giang 1970 Trạm xá d5 trên rừng Gia Lai Nguyễn Thế Chín
32 Nguyễn Văn Thắng Đồng Việt- Yên Dũng- Bắc Giang 1970 Phía Nam đường 19 - Vân Canh- Bình Định Nguyễn Thế Chín
33 Tạ Văn Quyết Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1979 Cao điểm 600- Hoành Mô- Bình Kiêu Nguyễn Trung Phiên
34 Đào Duy Hiển Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1972 Cao điểm 384- đường 19 An Khe- Bình Định Lê Thanh Sáu
35 Nguyễn Văn Chính Hồng Thái- Việt Yên- Bắc Giang 1972 Cao điểm 384- đương 19 An Khê- Bình Định Lê Thanh Sáu
36 Đào Xuân Đạm Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1973 Beenhj xá e12f3 An Khê- Bình Định Bệnh Xá e12f3 An Khê- Bình Định Lê Thanh Sáu
37 Nguyễn Văn Hào Ninh Sơn- Việt Yên- Bắc Giang 1973 Hoài Nhơn- Bình dịnh Lê Thanh Sáu
38 Đào Văn Tô Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1972 Hoài Ân- Bình Định Hoài Ân- Bình Định Lê Thanh Sáu
39 Nguyễn Văn Tài Tân Liễu- Yên dũng- Bắc Giang 1972 Thiết Đính- Hoài Nhơn- Bình Định Lê Thanh Sáu
40 Lê Thanh Nguyệt Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1968 Hạ Lào Nguyễn Xuân Mái
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 185

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18499817