Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
21 Nguyễn Văn Da Nghệ An 1970 Trà My- Quảng Nam Trà My- Quảng Nam Vũ Ngọc Vang
22 Vũ Trí Vũ 1968 Lậm Bạc Cánh đồng Chum Cánh đồng chum Vũ Trí Bộ
23 Vũ Trí Luận Trí Yên- yên Dung- Bắc Giang 1977 Mặt trận Tây Nam Tạ Thanh Xuân
24 Nghiêm Văn Chung Trí Yên- Yên Dũng- bắc Giang 1977 Mặt trận Tây Nam Tạ Thanh Xuân
25 Nguyễn Văn Thuật Tân An- Yên Dũng- Bắc Giang 1979 Chiến trường Lạng sơn Nguyễn Văn Lập
26 Nguyễn Mạnh Tường Cát Hải- Hải Phòng 1977 Tây Nam đảo Hòn Đốc Nghĩa trang đảo Phú Quốc Tạ Đăng Dũng
27 Hà Đình Phượng Tân An- Yên Dũng- Bắc Giang 1971 Đường 9 Nam Lào Cánh rừng Nam lào Nguyễn Ngọc Dương
28 Hà Đình Chiêm Tân An- Yên Dũng- Bắc Giang 1972 Mặt trận Tây Nguyên Kom Tum Nguyễn Ngọc Dương
29 Nguyễn Văn Đoan Mỹ Trung- Hòa Thịnh- Tuy Hòa- Phú Yên 1973 Tuy Hòa 1- Phú yên Vũ Văn Tuất
30 Đặng Văn Lợi Mỹ Long- An Dầu- Tuy An- Phú Lương 1973 Mỹ Lệ- Hào Bình Vũ Văn Tuất
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 403

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16834927