Toàn quân thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ*

Nhân dịp Kỷ niệm Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Cục Chính sách xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội:

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội (ngày 19/7/2022)

             Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Kính thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất xúc động đến dự buổi gặp mặt, biểu dương đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội; sự kiện được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang học tập, công tác, lao động sản xuất ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là 160 đại biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ về dự buổi gặp mặt hôm nay lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đồng hành cùng dân tộc, lớp lớp các thế hệ thanh niên đã có những cống hiến to lớn, làm nên những chiến công hiển hách đã được lịch sử ghi nhận và tôn vinh. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, lịch sử đã ghi nhận nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, ngoan cường đã góp phần làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng nên một Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”; đồng thời, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm, thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội một cách tích cực, hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Pháp lệnh về Ưu đãi người có công với cách mạng, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hậu phương quân đội, coi đây vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là tình cảm, trách nhiệm của quân đội; đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực để thực hiện các chế độ, chính sách đối với những người bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là đối với các đối tượng chính sách tồn đọng sau chiến tranh, không còn lưu giữ đầy đủ các loại giấy tờ; các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng thuộc diện quân đội quản lý và kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh. Thực hiện tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được hơn 956.000 hài cốt liệt sĩ; một số hài cốt liệt sĩ đã xác định được tên, tuổi, quê quán và được bàn giao về địa phương và gia đình.

Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, những năm qua, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sĩ trong quân đội đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống cách mạng, truyền thống của quân đội anh hùng, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phấn đấu, khẳng định vai trò bản thân; tích cực khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiếp tục cống hiến, phục vụ, góp sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một lần nữa, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi xin chúc mừng và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội; biểu dương những người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống của quân đội, địa phương và gia đình, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương đã luôn đồng hành, tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách trong những năm qua.

Thưa các đồng chí!

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức tác động, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có công tác chính sách an sinh xã hội. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và chính sách hậu phương quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trong quân đội cần quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân có nhận thức sâu sắc và đầy đủ về công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và người có công với cách mạng là một nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp; để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất, coi đó vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Hai là, phát huy tốt vai trò của cơ quan chính sách, cán bộ chính sách các cấp; thường xuyên nắm vững tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành đồng bộ các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; phối hợp tham gia nghiên cứu, hoàn thiện chính sách người có công với cách mạng phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước, tính chất hoạt động quân sự và nhu cầu chính đáng của các đối tượng, tạo động lực thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Tích cực cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác chính sách đồng bộ, hiệu quả, sát đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng sâu, vùng xa. Có cơ chế chính sách ưu đãi, phân công vị trí công tác phù hợp với trình độ, năng lực, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình để người có công phát huy vai trò, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tri ân, lan tỏa sâu rộng truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, động viên, tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để gia đình chính sách, người có công với cách mạng phấn đấu, phát triển. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế chính sách ưu đãi đối với những đồng chí và gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào.

Bốn là, đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, nêu gương sáng về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, để mỗi người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh là những bông hoa đẹp, hạt nhân tích cực, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, tiếp tục phát huy những thành tựu, những kinh nghiệm đã đạt được, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thanh tra, kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về đền ơn đáp nghĩa, chính sách với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Quan tâm chăm lo đến người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với sự quan tâm, cùng với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, nỗ lực phấn đấu của người có công với cách mạng, của thân nhân liệt sĩ; những năm tới, công tác chính sách và công tác Đền ơn đáp nghĩa trong quân đội sẽ có kết quả tốt hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề của Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách quân đội./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1252 Cập nhật lúc: 22/07/2022 14:41
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 79

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11353811