Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 2 đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) chăm lo quyền lợi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (gọi chung là quân nhân), công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP), người lao động (NLĐ) trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu và thân nhân của họ. Kết quả đó góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chăm lo hậu phương Quân đội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Quân khu 2 đã có cuộc trao đổi với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách

PV: Thưa đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, những năm qua, Quân khu thực hiện công tác chính sách BHXH, BHYT trong điều kiện như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân: Là địa bàn có vị trí chiến lược phía Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc, có trên 1.375km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Lào, Quân khu 2 có vị trí quan trọng cả về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong thế trận phòng thủ chung của cả nước. Địa bàn Quân khu rộng, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, diễn biến phức tạp thường xuyên xảy ra thiên tai, mưa lũ, cháy rừng; là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong gần 3 năm qua, đại dịch Covid-19 tác động ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong khi đó, yêu cầu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra ngày càng cao. Tổ chức biên chế của Quân khu gồm nhiều loại hình đơn vị. Các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, trong đó có BHYT đối với thân nhân quân nhân số lượng lớn, đa dạng về đối tượng và ở nhiều đơn vị, địa bàn khác nhau; việc đăng ký, cập nhật thông tin, quản lý hồ sơ, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị ngành y tế còn khó khăn; đội ngũ làm công tác BHXH, BHYT còn thiếu, chủ yếu phải kiêm nhiệm; đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên quân y có trình độ đại học và sau đại học còn ít, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế của đơn vị… Cùng với đó là hệ thống y tế ở các địa phương trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Đây thực sự là những khó khăn lớn trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT của LLVT Quân khu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, Quân khu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng như BHXH, Cán bộ, Chính sách, Quân lực, Quân y, Tài chính… Cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. Do vậy, công tác BHXH, BHYT trong LLVT Quân khu những năm qua đã đi vào nền nếp, chất lượng và đạt được hiệu quả thiết thực.

PV: Trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT những năm gần đây, Quân khu luôn được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu toàn quân. Vậy, Quân khu đã có những chủ trương, giải pháp cụ thể như thế nào để nâng cao chất lượng công tác chính sách BHXH, BHYT?

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân: Trước hết phải khẳng định rằng, chính sách BHXH, BHYT đối với quân nhân và thân nhân quân nhân là chủ trương, chế độ chính sách lớn của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả. Công tác BHXH, BHYT đã tác động tích cực đến tư tưởng, hành động và tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần quan trọng trong việc chăm lo hậu phương Quân đội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chiến sĩ trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT

Quán triệt và nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, trong những năm qua Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở. Trong Nghị quyết lãnh đạo năm, quý, tháng của Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các cấp đều xác định công tác BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chăm lo chế độ, chính sách cho quân nhân, CN&VCQP, người lao động trong toàn Quân khu và thân nhân.

Quân khu thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về BHXH, BHYT đến toàn thể quân nhân, CN&VCQP và người lao động trong toàn Quân khu; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng (Cán bộ, Quân lực, Chính sách, Quân y, Tài chính…) phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu, quản lý, hướng dẫn và phối kết hợp với các cơ quan nghiệp vụ cấp trên trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT sát với thực tiễn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi đối với từng đối tượng theo đúng quy định.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách mới về BHXH, BHYT, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo làm điểm ở các loại hình đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực cũng như hoàn thiện các cơ sở pháp lý đảm bảo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Chủ động xây dựng các mối quan hệ, thường xuyên trao đổi, phối hợp với ngành y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH các địa phương trên địa bàn bảo đảm điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho quân nhân, CN&VCQP và người lao động đi khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng thụ hưởng.

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu phối hợp với y tế địa phương khám, chữa bệnh BHYT cho thân nhân quân nhân

Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu luôn quan tâm, bảo đảm tốt mọi quyền lợi về BHXH, BHYT đối với quân nhân, CN&VCQP, người lao động. Thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT đúng, đủ, kịp thời theo quy định; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH, BHYT cho người lao động và thân nhân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, ổn định đơn vị và địa bàn, động viên các đối tượng yên tâm công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh.

 Quân khu thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm công tác chính sách BHXH, BHYT; phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu, đề xuất, quản lý, hướng dẫn và phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng đạt hiệu quả, kịp thời, chính xác, bảo đảm dân chủ, công bằng và công khai; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT; thường xuyên kiện toàn đầy đủ về số lượng, chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Quân khu tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác BHXH, BHYT bảo đảm bí mật quân sự, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong toàn Quân khu; đồng thời làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác BHXH, BHYT, kịp thời khắc phục những hạn chế, giải quyết những vướng mắc phát sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

PV: Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong LLVT Quân khu, theo đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cần tập trung vào những nội dung nào?

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân: Để bảo đảm ngày càng tốt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn quyền lợi về BHXH, BHYT của các đối tượng trong LLVT Quân khu và thân nhân, công tác BHXH, BHYT trong LLVT Quân khu 2, thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, đó là:

Một là, Chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác BHXH, BHYT. Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1204-KH/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT quân nhân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 210-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi đối tượng được thụ hưởng nhằm nâng cao nhận thức cho quân nhân, CN&VCQP và NLĐ về quan điểm, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước; về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội; về quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện BHXH, BHYT.

Khám, chữa bệnh BHYT cho quân nhân tại Bệnh xá Sư đoàn 316

Hai là, tiếp tục triển khai toàn diện Luật BHYT trong Quân đội, chú trọng tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT đối với quân nhân, CN&VCQP, NLĐ và thân nhân trong toàn Quân khu; đẩy mạnh phát triển cơ sở quân y đăng ký KCB BHYT, bảo đảm đầy đủ quyền lợi KCB BHYT cho các đối tượng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cơ sở quân y hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý cũng như củng cố cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt với quá trình thực hiện BHYT quân nhân trong tình hình mới; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác phối, kết hợp, tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến BHYT, nhất là những khó khăn, bất cập, những nội dung mới phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời tiếp tục chú trọng đầu tư nhân lực, vật lực cho hệ thống quân y, nhất là ở cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ KCB, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng.

Ba là, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, tìm ra giải pháp hợp lý sát với thực tiễn, để nâng cao chất lượng thực hiện công tác BHXH, BHYT, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi đối với từng đối tượng theo đúng quy định. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng quan tâm, chăm lo, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quân nhân, CN&VCQP, NLĐ; kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng; kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng được thụ hưởng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Bốn là, tăng cường mối quan hệ, phối, kết hợp công tác giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT trong LLVT Quân khu; đặc biệt là mối quan hệ với cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH, BHYT và y tế các địa phương trên địa bàn Quân khu trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng thụ hưởng do Quân đội quản lý đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác BHXH, BHYT ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ công tác BHXH, BHYT, bảo đảm việc quản lý được chặt chẽ, an toàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ chính sách BHXH, BHYT trong toàn Quân khu; góp phần tích cực động viên mọi quân nhân, CN&VCQP, NLĐ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chăm lo chế độ, chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, đảm an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(Báo Quân khu 2).


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1589 Cập nhật lúc: 15/07/2022 16:28
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 436

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15128323