Cục Chính sách/TCCT tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 28/6/2024, tại Hà Nội, Cục Chính sách tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính sách đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Đã báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương LLVT, Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương TW nội dung đề xuất về chế độ phụ cấp đặc thù đối với LLVT theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; trình Thường vụ Quân ủy Trung ương cho chủ trương giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư trong quá trình điều chỉnh tổ chức, lực lượng Quân đội theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng; ban hành Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCHTW (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện TTHC; Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Trình Thủ trưởng TCCT ban hành hướng dẫn thực hiện chủ trương của QUTW về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng dôi dư trong quá trình điều chỉnh tổ chức, biên chế; hướng dẫn thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp công tác trong Quân đội bị thương, hy sinh, từ trần. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất nội dung chính sách trong dự án Luật BHXH sửa đổi đối với các đối tượng trong Quân đội; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tham mưu, đề xuất giúp Ban Công tác đặc biệt Chính phủ đón, hội đàm, ký biên bản kỳ họp lần thứ XXIX với Đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2024 - 2025; Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức chặt chẽ Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, trọng tâm là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh -  Liệt sĩ như: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ, xây nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn… Thực hiện tốt nền nếp, chế độ công tác chính sách, các hoạt động CTĐ, CTCT. Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, nội bộ đoàn kết thống nhất, Cơ quan ổn định và phát triển. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; cơ quan an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành tham luận, bày tỏ sự nhất trí cao với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các mặt công tác chính sách trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Sơn, Trưởng phòng Hậu phương trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Công tác mộ liệt sĩ trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách thống nhất đánh giá và biểu dương những kết quả đã đạt được của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các Phòng, Ban và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thời gian tới cần tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại; đồng thời phát huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm mà Đảng ủy, chỉ huy Cục đã xác định; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 98 Cập nhật lúc: 03/07/2024 16:25
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 306

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18489569