Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Ban Tổ chức các hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Chiều ngày 09/8/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Ban Tổ chức các hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến thống nhất đánh giá: Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung công tác chính sách và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa theo Kế hoạch của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở các cấp được tăng cường. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Phát huy được sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Kết quả thực hiện các hoạt động chính sách, Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Đại tá Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT báo cáo kết quả các hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt thực hiện có hiệu quả các hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng như nhân dân trên cả nước.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế; bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Thông qua việc tổ chức các hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tiếp tục phối hợp, triển khai, tổ chức tốt các sự kiện khác của Quân đội và đất nước.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp này, 11 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2427 Cập nhật lúc: 16/08/2022 16:08
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 304

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18488202