Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia) hội đàm về phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Rattanakiri, mùa khô 2022 - 2023

Chiều ngày 18/10/2022, tại thành phố Ban Lung, tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), Đoàn đại biểu Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri do Phó Tỉnh trưởng Su-Sê-Ri, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum do đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi Hội đàm về phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Rattanakiri (Campuchia), mùa khô 2022 - 2023.

Quang cảnh buổi hội đàm

Tại buổi hội đàm, 2 bên đã đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Rattanakiri (Campuchia), mùa khô 2021 - 2022. Theo đó, mùa khô năm 2021 - 2022, Ban Chuyên trách và các địa phương của tỉnh Rattanakiri đã tích cực chỉ đạo, nhất là công tác vận động quần chúng Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, dẫn đường, bảo đảm an toàn, giúp đỡ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K53, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum tìm kiếm, quy tập được 06 hài cốt liệt sĩ; đồng thời đã phối hợp tổ chức Lễ tiễn đưa, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của Nhân dân địa phương...Tại buổi hội đàm, 2 bên đã đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Rattanakiri (Campuchia), mùa khô 2021 - 2022. Theo đó, mùa khô năm 2021 - 2022, Ban Chuyên trách và các địa phương của tỉnh Rattanakiri đã tích cực chỉ đạo, nhất là công tác vận động quần chúng Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, dẫn đường, bảo đảm an toàn, giúp đỡ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K53, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum tìm kiếm, quy tập được 06 hài cốt liệt sĩ; đồng thời đã phối hợp tổ chức Lễ tiễn đưa, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của Nhân dân địa phương...

Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri và Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum Ký kết Biên bản phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023

Hai bên đã thảo luận và thống nhất ký kết Biên bản phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Rattanakiri, mùa khô 2022 - 2023, như: Tiếp tục chỉ đạo các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K53, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum hoạt động và tăng cường hợp tác trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; Ban Chuyên trách hai tỉnh thường xuyên thông báo cho nhau về tình hình, tiến độ công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K53 và các nguồn thông tin mộ liệt sĩ do người dân cung cấp; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K53, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại và phong tục tập quán của địa phương...

Đoàn đại biểu Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum tại hội đàm

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền và nhân dân nước bạn Camphuchia nói chung và nhân dân tỉnh Rattanakiri nói riêng đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đồng thời, mong muốn các cấp chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Rattanakiri tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2022 - 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tin tưởng với truyền thống hữu nghị, đoàn kết sẵn có giữa hai nước, hai tỉnh, sự tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của hai Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023 nhất định đạt được kết quả tốt./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 533 Cập nhật lúc: 26/10/2022 17:04
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 102

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16685775