Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia 515 kiểm tra nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2022 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2

Sáng ngày 30/8/2022, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia 515 do đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2022 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại hội nghị

 Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo và đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài Chính.

Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; đồng chí Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2; thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 và đại biểu một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2022. Theo đó, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 và các đơn vị, địa phương đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, bảo đảm kịp thời, sát thực tế của địa phương, đơn vị. Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh, Ban liên lạc Bạn chiến đấu... tiến hành rà soát bổ sung, chuẩn hóa hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc các đơn vị, địa phương Quân khu 2 quản lý.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị

Làm tốt công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Sau hội nghị kết luận địa bàn ở các cấp, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh tập trung tổ chức khảo sát, tìm kiếm các khu vực có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Kết quả, từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị, địa phương của quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 08 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính). Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, thân nhân gia đình liệt sĩ tổ chức đón nhận, bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức quân đội và phong tục, tập quán của địa phương. Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đều được lấy mẫu phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 báo cáo kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn

Lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác  tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2, Ban Chỉ đạo 515 các địa phương, đơn vị. Để thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thời gian tới yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 và các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là cựu chiến binh trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý chặt chẽ địa bàn tìm kiếm, quy tập.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục của Dự án rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong năm 2022; bảo đảm bước sang năm 2023 triển khai thực hiện đề án được ngay. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tri ân, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thực hiện tốt công tác chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1122 Cập nhật lúc: 09/09/2022 10:42
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 153

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16685729