Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 15/5/2024, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 71 điểm cầu trên toàn quốc.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có đồng chí Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thủ trưởng các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, các Binh chủng và Binh đoàn 12; đại biểu các cơ quan Trung ương và Bộ Quốc phòng. Tham dự Hội nghị tại 71 điểm cầu trên toàn quốc có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các quân khu, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Quân đoàn 4; lãnh đạo UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại biểu một số cơ quan chức năng thuộc Quân khu, Quân đoàn, địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng

Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang bị, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kinh phí hơn 4.200 tỉ đồng, bảo đảm thiết bị, phương tiện theo quy định để triển khai thực hiện các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, qua đó đã giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được hơn 21.000 hài cốt liệt sĩ (trong nước gần 10.300 hài cốt liệt sĩ, ở Lào gần 3.400 hài cốt liệt sĩ, Campuchia gần 7.600 hài cốt liệt sĩ), đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại đơn vị, địa phương; đồng thời, đề xuất, kiến nghị bổ sung những nội dung cần thiết về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cơ quan, địa phương, đơn vị đã đạt được thời gian qua; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương dự toán, phân bổ nguồn kinh phí, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời; dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung các trang bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hành vi sai trái, tiêu cực trong thực hiện chế độ, chính sách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Về kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương, giao Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổng hợp đầy đủ, đưa vào báo cáo tổng kết làm cơ sở kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương nghiên cứu, đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong tình hình mới.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 26 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 96 Cập nhật lúc: 17/05/2024 10:13
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 237

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17888261