Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 16/4/2024, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, đại biểu cơ quan chức năng một số ban, ngành Trung ương và các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Quốc phòng; đồng chí Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7; cùng các đồng chí là Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố và đại biểu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 7.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

          Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 7 đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời bảo đảm đầy đủ ngân sách, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn lực để nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả, đúng quy định; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong hỗ trợ, bảo đảm chế độ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo được sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước. 10 năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập được quy tập được 3.534 hài cốt liệt sĩ (Campuchia 2.069 hài cốt liệt sĩ, trong nước 1.465 hài cốt liệt sĩ), trong đó mộ tập thể có 124 hài cốt liệt sĩ tại xã Via M.Lu, huyện Pônhia K.Rết, tỉnh Tbông Khmum/Camphuchia.

Đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả triển khai, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phân tích, làm rõ hơn về đặc điểm tình hình trực tiếp tác động ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ; những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc, bất cập; đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện đạt hiệu quả thiết thực các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tham gia quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ phương tiện, vật chất, kinh phí cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 trao thưởng cho tập thể, cá nhân tại Hội nghị

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 783 Cập nhật lúc: 17/04/2024 16:55
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 143

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17358572