Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 05/4/2024, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 phát biểu tại Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515. Cùng dự có đại biểu cơ quan chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và đại biểu một số cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ Quốc phòng; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2; thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 2; Trưởng ban Chỉ đạo 515 các tỉnh và đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

         Quán triệt sâu sắc Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013, Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 đã tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chế độ, chính sách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời bảo đảm đầy đủ kinh phí, trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn lực để nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ năm 2013 đến nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập được 671 hài cốt liệt sĩ (trong đó, ở Lào 360 hài cốt liệt sĩ, trong nước 311 hài cốt liệt sĩ), bàn giao và tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trang trọng, chu đáo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả triển khai, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chỉ ra những vướng mắc, bất cập chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm tiếp theo.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; trọng tâm là Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước, nhất là các địa bàn trọng điểm ở trong nước; quan tâm, đầu tư nguồn lực, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; lập dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước hằng năm chính xác, phù hợp với tính chất đặc thù, tình hình thực tiễn từng đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 trao thưởng cho tập thể, cá nhân tại Hội nghị

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 207 Cập nhật lúc: 12/04/2024 8:57
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 157

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17358067