Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa

Quý I năm 2020, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai nhiều nhiệm vụ về công tác chính sách, trọng tâm là tổ chức thực hiện các hoạt động công tác chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm Ngày truyền thống Ngành Chính sách Quân đội (26/02/1947 - 26/02/2020), 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra-đa (01/3/1959 - 01/3/2020), 65 năm Ngày truyền thống Không quân nhân dân Việt Nam (03/3/1955 - 03/3/2020). Hoạt động công tác chính sách đã bám sát nhiệm vụ đơn vị, được triển khai đồng bộ, thiết thực, có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trung tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng tặng quà các đối tượng chính sách tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện kịp thời, chặt chẽ, chính xác, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, cụ thể: Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 24.321 trường hợp. Thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định số 151/2016/NĐ-CP của Chính phủ đối với 274 trường hợp. Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP và Thông tư số 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đối với 977 trường hợp.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại Nhà Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Quân chủng nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Không quân nhân dân Việt Nam


Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tiền báo, tiền an dưỡng theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đối cán bộ quân đội nghỉ hưu là đối tượng 1, đối tượng 2 theo phân cấp quản lý, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tổ chức gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Các đại biểu tham dự gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh,
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân qua các thời kỳ tại thành phố Đà Nẵng


Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tổ chức thăm, tặng quà 1.823 tập thể và 43.360 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương; chuyển quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến 1.260 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công; phối hợp với các bệnh viện và địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 620 lượt đối tượng chính sách; tổ chức thăm viếng, đóng góp kinh phí và trên 1.400 ngày công tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn đóng quân.
Đoàn công tác Quân chủng Phòng không - Không quân tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (tỉnh Hà Nam)
nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020


Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục xác định thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách, xây dựng tình đoàn kết quân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 4619 Cập nhật lúc: 31/03/2020 11:19
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 151

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17358085