Đánh giá cải cách hành chính ở 5 lĩnh vực

(Chinhphu.vn) - Từ nay cho đến tháng 11/2013, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở 5 lĩnh vực: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế, hải quan và kiểm dịch động vật.

Thông qua hoạt động đánh giá này, Hội đồng sẽ xây dựng báo cáo kết quả trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kiến nghị các thủ tục hành chính cần tiếp tục cải cách trong năm 2014.

Báo cáo này không chỉ cung cấp thông tin về thực trạng hoạt động cải cách thủ tục hành chính ở 5 lĩnh vực trên mà còn “bắt bệnh” việc cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực này, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thúc đẩy hơn việc cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), đồng thời là Trưởng Ban đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và huy động nguồn lực (Ban III - Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính) trong cuộc họp ngày 4/7 cho biết, 5 lĩnh vực mà Hội đồng lựa chọn đều là những lĩnh vực gắn liền với đời sống xã hội, người dân.

Phương pháp đánh giá được thực hiện bao gồm phát phiếu khảo sát, phỏng vấn người dân, doanh nghiệp về 5 lĩnh vực trên (từ tháng 7-tháng 9/2013), đồng thời Ban III sẽ tổ chức các đoàn công tác làm việc tại các địa phương và các bộ, ngành thuộc lĩnh vực được đánh giá (từ tháng 9-tháng 11/2013).

Đối với phương pháp khảo sát bằng phát phiếu, phỏng vấn, mỗi lĩnh vực được lựa chọn ra 20 thủ tục hành chính để xin đánh giá của người dân, doanh nghiệp. Tiêu chí để lựa chọn các thủ tục hành chính là số lượng tuân thủ, chi phí tuân thủ  và thời gian thực hiện.

Từ các phiếu khảo sát, Ban III sẽ đánh giá được mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính, tìm hiểu những cải thiện hoặc vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính.

Đối với việc đánh giá cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực phức tạp hơn như đất đai, ngân hàng sẽ được Ban III lựa chọn để thực hiện ở những năm sau.

Để đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả của kết quả đánh giá, TS. Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban III lưu ý việc đánh giá cải cách thủ tục hành chính cần phải dựa trên những nghiên cứu khoa học, với các chuyên gia thạo việc. Để có được những nghiên cứu bài bản, ông Nguyễn Sỹ Dũng đề nghị cần phải có cơ chế huy động nguồn lực tài chính để tài trợ, thực hiện các nghiên cứu này.Số lượt đọc: 3651 Cập nhật lúc: 05/07/2013 13:15
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 126

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17358513