Ban CHQS huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Trong hai ngày, 29 và 30/10/2018, Ban CHQS huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) đã tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49).

Trong thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Tuyên Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đăng ký kê khai tới mọi đối tượng; đồng thời, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thường xuyên bám cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vướng mắc để công tác xét duyệt đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49 bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đợt này, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa đã trao Giấy chứng nhận và chi trả trợ cấp một lần đối với 782 đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49, với số tiền chi trả trên 1,7 tỷ đồng.

Tính đến nay, Ban CHQS Tuyên Hóa đã tiến hành chi trả được 12 đợt, đối với 3.505 đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến, với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 5952 Cập nhật lúc: 01/11/2018 14:45
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 313

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18488919