Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 02/11/2023, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đồng chí là chính trị viên phó, cán bộ, nhân viên ngành chính sách của 30 Ban CHQS quận, huyện, thị xã trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đánh giá kết quả thực hiện trong những năm qua cho thấy, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tham mưu Ban Chỉ đạo 515 Thành phố ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và kế hoạch triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và tổ chức hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thực hiện chặt chẽ đạt hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong quần chúng nhân dân và được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã phân tích, làm rõ những mặt còn hạn chế, khó khăn, nhất là đối với một số địa phương, đơn vị chậm triển khai kế hoạch lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, như việc thông tin, tuyên truyền chưa sâu, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn hạn chế, công tác lưu trữ, thống kê thông tin chưa đầy đủ, việc rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn chậm so với thời gian quy định. Để công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả, Cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản của Ban Chỉ đạo 515 các cấp về mục đích, ý nghĩa của công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nhân dân, khu vực căn cứ kháng chiến còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được quy tập. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ của từng địa phương, phân tách cụ thể từng đối tượng, giai đoạn, từng địa bàn hy sinh, chôn cất ban đầu. Đồng thời, biểu dương người tốt, việc tốt; kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học, hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong công tác thu thập thông tin, tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phòng Chính sách trình bày báo cáo về kết quả thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ

Để đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong quá trình thực hiện, tại hội nghị các đại biểu đã được cán bộ Ban Bản đồ và Phòng Chính sách giới thiệu một số nội dung về rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 193 Cập nhật lúc: 20/11/2023 9:41
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 215

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18499110