Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu

Sáng ngày 07/9/2023, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3, đại biểu Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) và chỉ huy các cơ quan của Quân khu 3.

Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nói chung và nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nói riêng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài Quân đội. Nổi bật là: Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 đã chỉ đạo ban hành 05 quyết định, 02 quy chế, 09 kế hoạch, 11 hướng dẫn, 39 công văn, 22 công điện, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác tuyên truyền, tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; Báo Quân khu và cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền hàng nghìn tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, trang tin hỏi đáp để mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hiểu rõ chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước, Quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận trên 35.300 danh sách liệt sĩ các cơ quan, đơn vị gửi đến, phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà soát, phân tách bàn giao 38.495 hồ sơ danh sách liệt sĩ cho các địa phương, đơn vị; có 09 tỉnh, thành phố, 92 huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và 1679 xã, phường, thị trấn hoàn thành Maket bản đồ hiện trạng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, 100% Maket bản đồ được Đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đánh giá đạt yêu cầu về chất lượng và nhất trí nghiệm thu.

Đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương và cơ quan, đơn vị tham gia công tác lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xác định quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong công tác hoàn thiện hồ sơ, kết luận địa bàn, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan quân sự các cấp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; giữa cơ quan chính sách với cơ quan bản đồ để tham mưu, tổ chức thực hiện; các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, triển khai, bổ sung, hoàn chỉnh thông tin, hồ sơ liệt sĩ, kết luận bổ sung địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; chuẩn hoá dữ liệu thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, làm cơ sở tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kịp thời sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm./.

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách.

 


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 739 Cập nhật lúc: 15/09/2023 10:15
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 335

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18489704