Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát sát biển 2 tổ chức Hội thảo thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội trong tình hình mới

Chiều ngày 08/12/2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát sát biển 2 tổ chức Hội thảo thực trạng thực hiện chế độ, chính sách và đời sống hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN và VCQP, kiến nghị đề xuất chủ trương, giải pháp trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã được nghe đại diện các cơ quan, đơn vị đóng góp nhiều ý kiến bám sát thực tiễn về thực trạng thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP tại ngũ có liên quan đến hậu phương như: Chế độ tiền lương, phụ cấp; chế độ nghỉ phép, tranh thủ, vấn đề hợp lý hoá gia đình; chính sách đào tạo, tuyển dụng, bố trí sử dụng và các nội dung liên quan đến điều kiện, địa bàn công tác; chế độ, chính sách đặc thù đối với từng lực lượng; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… chế độ, chính sách nhà ở, đất ở, nhà công vụ đối với gia đình quân nhân; chính sách vay vốn hỗ trợ kinh phí cải tạo nhà ở, hỗ trợ khi gặp khó khăn đặc biệt (bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro…); chính sách đào tạo nghề đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ; tạo việc làm cho vợ (chồng), con của quân nhân; chính sách bảo hiểm y tế và hỗ trợ giáo dục đối với thân nhân quân nhân, CCQP, CN&VCQP; trợ giúp xã hội, hỗ trợ các cặp vợ chồng quân nhân bị hiếm muộn, vô sinh và các giải pháp hỗ trợ khác của cơ quan, đơn vị.

C:\Users\Admin\Desktop\csb hội thhaor\2.jpg

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Các ý kiến tại Hội thảo chỉ ra, bên cạnh những mặt đạt được, công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội của đơn vị thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là yêu cầu, nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đòi hỏi công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội phải được làm tốt. Để khắc phục những hạn chế bất cập còn tồn tại thời gian qua, đã có nhiều đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ như: tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội… tập trung vào giải pháp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội đảm bảo tính khoa học, khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 460 Cập nhật lúc: 16/12/2022 21:29
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 747

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16833102